Dichterbij jezelf komen is een beweging

Privacybeleid

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alle dossiers op mijn computer, back-up en USB stick zijn versleuteld via VeraCrypt en mijn website heeft een SSL certificaat (veilige verbinding).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn accountant de jaarrekening kan opmaken.
 • Daarnaast is er -meer in het algemeen- sprake van computeronderhoud (software, hardware en boekhoudprogramma) door mijn computerbedrijf.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’
 • de kosten van het consult.

Cookies

Gestaltpraktijk Amsterdam gebruikt alleen noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit om de website goed te laten werken. Op deze website worden geen cookies door derde partijen geplaatst.